Slavnost Všech Svatých a Dušičky

 

  hrbitov-podzim

 

Slavnost Všech svatých a modlitba za všechny věrné zemřelé – 1. listopadu 2019 – pátek – v 16.45 hod. na hřbitově v Klášterci nad Ohří – dušičková pobožnost u kříže (vzadu hřbitova u zdi). Poté následuje mše sv. v kostele Panny Marie.

 

Všichni jste srdečně zváni na společnou modlitbu za naše blízké zemřelé

 

 

 

Napsal před dvěma týdny v kategorii Bude.

 

 

Podmínky získání odpustků v roce 2019

 

 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v České republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od pátku 25. října 2019), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let (tj. i v roce 2019).

V pátek 1. listopadu 2019 je SLAVNOST VŠECH SVATÝCH a v sobotu 2. listopadu 2019 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Odpustky pro duše v očistci:

1. listopadu dopoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli římskokatolického kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

 

Napsal před třemi týdny v kategorii Bude.

 

 

Varhany kostela Nejsvětější Trojice - 2019 - poslední etapa

 

 

  imag523h

      

 

V našem kostele pokračuje poslední VI. etapa obnovy varhan. Varhanáři z Krnova dělají poslední dokončovací práce na traktuře, a konstrukci nového měchů. Práce budou pokračovat celý říjen, a listopad. Ukončení práci, a následný slavnostní koncert je předběžně plánován na prosinec nebo začátek nového roku 2020 (bližší informace ohledně terminu budou ještě upřesněny).

Děkujeme všem, kteří přispěli na obnovu historických varhan.

Na financování opravy varhan se podílejí:

  • Ministerstvo Kultury ČR
  • Město Klášterec nad Ohří
  • Biskupství litoměřické
  • společenství místních farníků
  • soukromí dárci (místní i ze zahraničí)

Všem upřímně děkujeme

 

Napsal před měsícem v kategorii Bylo.

 

 

Nová okna na faře

 

 

 

V září 2019 probíhala na budově fary výměna dalších pěti dřevěných špaletových oken. Jedná se o okna do ulice.

 

  okna

 

 

Tento projekt byl spolufinancován Městem Klášterec nad Ohří

 

Všem upřímně děkujeme.

 

                          

 

 

 

Napsal před měsícem v kategorii Bylo.

 

 

Upozornění

Z provozních důvodů aktualizace těchto webových stránek farnosti je dočasně omezena.

Věříme, že v brzké době se podaří tento problém vyřešit. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

 

Napsal P. Artur Ściana před měsícem v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Oprava hlavního oltáře v kostele Nejsvětější Trojice

 

 

 

8. září 2018 začaly v našem farním kostele Nejsvětější Trojice první přípravy restaurátorů k opravě hlavního oltáře.

 

oltar

 

Po dokončení opravy varhan, která začala v roce 2014 a pokud vše proběhne podle plánu skončí koncem roku 2019, bychom chtěli začít s opravou hlavního oltáře.

 

Od znovuotevření kostela v roce 2000 se na hlavní oltář restaurátoři vůbec nedostali. Proto doufáme,  že se teď konečně podaří začít i z touto opravou.

 

Ve fotogalerii jsou záběry z prvního měření oltáře.

 

 

 

 

Napsal před jedním rokem v kategorii Bude.