Rychlé zprávy

 

  – po třetím týdnu od vyhlášení sbírky na nový betlém máme už 40% z celé částky. Děkují všem, kteří už přispěli, a prosím farníky a dárce o příspěvek na nový betlém.

- první setkání s kandidáty na biřmování se bude konat ve čtvrtek 27. září od 15:30 hod. na faře.

 
– první setkání pro děti – náboženství – se bude konat ve čtvrtek 27. září od 14:00 hod. na faře.

 

 

 P. Artur

 

 

 

Napsal Martin před třemi dny v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Oprava hlavního oltáře v kostele Nejsvětější Trojice

 

 

 

8. září 2018 začaly v našem farním kostele Nejsvětější Trojice první přípravy restaurátorů k opravě hlavního oltáře.

 

oltar

 

Po dokončení opravy varhan, která začala v roce 2014 a pokud vše proběhne podle plánu skončí koncem roku 2019, bychom chtěli začít s opravou hlavního oltáře.

 

Od znovuotevření kostela v roce 2000 se na hlavní oltář restaurátoři vůbec nedostali. Proto doufáme,  že se teď konečně podaří začít i z touto opravou.

 

Ve fotogalerii jsou záběry z prvního měření oltáře.

 

 

 

 

Napsal Martin před týdnem v kategorii Bude.

 

 

Nový betlém

 

 

 

Zhruba před rokem vzešla z řád farníků myšlenka na zakoupení nového betléma do našeho kostela Nejsvětější Trojice. Myslím si, že náš kostel si to opravdu po tolika letech zaslouží. Starý betlém je značně poničený a jeho sošky jsou složeny z několika různých betlémů. Všichni jistě vnímáme, že celkově nevypadá moc hezky.
 
Proto prosím Vás všechny, kterým leží na srdci udržování krásné tradice betléma v kostele o Vánocích, o pomoc a finanční příspěvky na nový betlém. 
 
Od neděle 26. srpna 2018 bude možnost na tento cíl přispět do označené pokladničky v kostele nebo osobně po mši sv. v zákristii anebo na faře – Kostelní 97. 
 
K zakoupení nového betléma potřebujeme kolem 1.000 EUR (přibližně 26,– tis. Kč), protože betlém bude zakoupený v Německu. 
 
Věřím, že do letošních Vánoc tuto částku nasbíráme a na půlnoční bohoslužbě 24. prosince 2018 slavnostně posvětíme novy betlém.
 
Předem děkují Všem za pochopení a pomoc.
 
 
P. Artur
 
 
 
Betlem 600
 
Ukázka nového betléma z jiné farnosti

 

Napsal Martin před třemi týdny v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Letní duchovní zamyšlení

 

 

 

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří vydává časopis pro své seniory, čtvrtletník Náš domov.

 

Ve druhém čísle přináší na čtyřech stranách rozhovor s kláštereckým farářem Otcem Arturem, který se zde zamýšlí nad otázkami víry, pastorace, charity nebo života faráře v Čechách.

 

Časopis je k dispozici na stránkách MUSS

 

 

 

 

Napsal Martin před měsícem v kategorii Rychlé zprávy.

 

 

Letní prázdniny, 1.sv. přijímání a svátost biřmování

 

 

 

 

Všem farníkům a občanům našeho města přejeme krásné prožití letních prázdnin. Ať nás Panna Marie doprovází a chrání všude tam, kam pojedeme za odpočinkem a na dovolenou. Boží požehnání ať spočine v srdci každého z Vás.

 

prazdniny

 

Po letních prázdninách bych chtěl opět po roce nabídnout a zahájit roční přípravu malých dětí (min. od 2. třídy základní školy) na přijetí 1. sv. přijímání a pro mládež od 14 let a dospělé přípravu na přijetí svátosti biřmování.

 

Prosím rodiče a zájemce – už teď nad tím popřemýšlejte a kdo by měl zájem, ať se u mne přihlásí v kostele po nedělních bohoslužbách pro podrobné informace abychom mohli vytvořit aspoň nějakou malou skupinku.

 

Krásné léto a vraťte se všichni ve zdraví zpátky domů.

 

P. Artur

 

 

 

Napsal Martin před třemi měsíci v kategorii Bude.

 

 

Žehnání nové cisterny kláštereckých hasičů

 

 

 

V sobotu 9. června se v parku u zámku konala mimořádná událost – žehnání nové cisterny pro Klášterecký Sbor Hasičů.
 
Na přímluvu sv. Floriána, patrona všech požárníků, jsme vyprošovali potřebné milosti pro naší místní jednotku a zároveň posvětili nové auto, aby dobře sloužilo dlouhá léta a pomáhalo zahraňovat lidské životy i majetek občanu našeho města.
 
 
autohasic
 
 
 
 
 
 
 

 

Napsal Martin před čtyřmi měsíci v kategorii Bylo.

 

 

Křest dospělého člověka

 

 

      V neděli 20. května se během Mše sv. konala v naší farnosti krásná událost. U příležitosti Slavnosti Seslání Ducha Svatého byl po víc jak roční přípravě přijat v řady věřících dospělý katechumen. Je to veliká událost a radost pro celé naše farní společenství. Naposledy se totiž křest dospělého člověka konal v naši farnosti před víc jak 7 lety – 23. října 2011.

 

     Náš katechumen, t.j. čekatel na přijetí svátosti křtu, zároveň přijal i další svátosti a to sv. přijímání a svátost biřmování. Může také přistupovat ke svátosti smíření – zpovědi.

 

kriz

 

     Modleme se proto za tohoto nově pokřtěného, ať mu Pan Bůh dá pevnou víru a potřebné milosti aby radostně od tohoto okamžiku prožíval svůj osobní vztah s živým Kristem a dokázal svědectvím svého života oslovit i další, kteří třeba o přijetí křtu teprve uvažují.

 

     Prosím také všechny ostatní o modlitbu za už pokřtěné dospělé konvertity (t.j. ty kteří v dospělosti přijali víru) z Klášterecké farnosti aby jejích víra neochabla a aby byli schopní přijmout oběti, které přináší život z víry. Často se totiž po křtu stává, že po krátkém čase plném radosti a nadšení víra těchto nově pokřtěných vyhoří , a tím už nejsou schopni obětovat se pro Boha a jeho svatou církev, jak slibovali a vyznávali pří přijetí svátosti křtu. Lidově se tomu říká „víra na baterky“ – pokud jsou nabití tak svítí a hned jak přijde nějaká krize, tak se vzdávají svých povinností vyplývajících ze svátosti křtu. Taková je realita zdejší církve. Je proto zapotřebí opravdu modlit se a prosít Pana Boha za nově pokřtěné.

 

     Pokud uvažujete přijmout svátost křtu anebo další svátosti, neváhejte obrátit se s dotazy na kněze. Po náležité přípravě se bude moci stát křesťanem.

 

Fotografie najdete v naší fotogalerii.

 

P. Artur

 

 

 

Napsal Martin před čtyřmi měsíci v kategorii Bylo.